Uzyskano dostęp do systemu sieciowego/komputerowego stanowiącego własność firmy 3M, z którego mogą korzystać wyłącznie osoby upoważnione. Dostęp do systemu jest ogólnie monitorowany. Kontynuacja procesu logowania stanowi potwierdzenie zrozumienia i zgody na te warunki. Prawa autorskie 3M 2021