Giới thiệu về các sản phẩm và ứng dụng trong ngành in của 3M

 • Tin tưởng vào các sản phẩm in và thiết bị và vật tư máy in của 3M để giữ cho máy in và việc vận hành của bạn hiệu quả. Chúng tôi tập trung vào việc giúp đội ngũ của bạn nhanh chóng thực hiện các nhiệm vụ quan trọng một cách dễ dàng. Đưa các sản phẩm in và kiến thức chuyên môn của chúng tôi vào công việc.

  • In bằng tấm khuôn in Flexo: Gắn tấm khuôn chính xác để có chất lượng in tối ưu ở bất kỳ tốc độ nào; in ấn hiệu quả hơn; lắp và tháo tấm khuôn dễ dàng hơn
  • Xử lý cuộn: Băng keo nối cuộn chạy liên tục, cuộn đứng yên và cuộn nói chung có thể tách rời; khởi động lõi và dán mép cuộn
  • Các bề mặt kim loại tạo bởi 3M™ Evaporation Boats (Thuyền Mạ 3M™) để thu được nhiều kết quả sáng tạo hơn
  • Các bộ phận chống mài mòn làm bằng 3M™ Silicon Nitride để giúp thiết bị in của bạn chịu được các vật liệu mài mòn và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động  

Các ứng dụng in ấn

 • Great flexo print quality begins by mounting plates with the right amount of firmness.

 • Confidently splice substrates such as plastics and foils, and keep your print jobs moving smoothly.

 • Giữ cho máy in chạy ở tốc độ tối đa với các mối nối cuộn chắc chắn để giảm thiểu ô nhiễm sợi và gián đoạn khi nối cuộn.

 • For all kinds of materials and surfaces, at high and low temperatures, we have the splicing tapes you need.

 • Make high performance splices that hold securely on many grades of brown paper and paperboard.


Printing Resources